History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
6bbb4a... December 14, 2018, 18:19 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt udaje-o-dosiahnutej-skutocnosti-z-vykazu-praca-2-040
1d44ae... December 14, 2018, 18:17 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt udaje-o-dosiahnutej-skutocnosti-z-vykazu-praca-2-040
01b569... December 14, 2018, 18:17 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt udaje-o-dosiahnutej-skutocnosti-z-vykazu-praca-2-040
886931... December 14, 2018, 18:16 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt udaje-o-dosiahnutej-skutocnosti-z-vykazu-praca-2-040
8c987c... December 14, 2018, 18:14 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave