History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
e4b43b... October 25, 2017, 09:33 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt vyuzitie-vybranych-komponentov-vyvinutych-metodou-open-source
67d98f... October 25, 2017, 09:32 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt vyuzitie-vybranych-komponentov-vyvinutych-metodou-open-source
2d5597... October 25, 2017, 09:07 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky