History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
887fb0... June 23, 2020, 09:07 Úrad vlády Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpoctova-rezerva-predsedu-vlady-sr-2018
c7ce67... June 23, 2020, 09:04 Úrad vlády Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpoctova-rezerva-predsedu-vlady-sr-2018
f62b78... June 15, 2020, 10:34 Úrad vlády Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpoctova-rezerva-predsedu-vlady-sr-2018
ca1fda... June 15, 2020, 10:32 Úrad vlády Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpoctova-rezerva-predsedu-vlady-sr-2018
b2427a... June 15, 2020, 10:20 Úrad vlády Slovenskej republiky
cb9f5d... July 10, 2019, 08:13 Úrad vlády Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpoctova-rezerva-predsedu-vlady-sr-2018
d09ecb... July 10, 2019, 08:12 Úrad vlády Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpoctova-rezerva-predsedu-vlady-sr-2018
93b095... July 10, 2019, 07:57 Úrad vlády Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpoctova-rezerva-predsedu-vlady-sr-2018
d2f8ff... July 10, 2019, 07:49 Úrad vlády Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpoctova-rezerva-predsedu-vlady-sr-2018
a5cb1c... July 10, 2019, 07:44 Úrad vlády Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpoctova-rezerva-predsedu-vlady-sr-2018
e85162... July 10, 2019, 07:41 Úrad vlády Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpoctova-rezerva-predsedu-vlady-sr-2018
2ec30d... July 10, 2019, 07:41 Úrad vlády Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt rozpoctova-rezerva-predsedu-vlady-sr-2018
a33579... July 10, 2019, 07:37 Úrad vlády Slovenskej republiky