History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
df43f6... December 18, 2017, 12:06 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dovody-odmietnutia-hovoru-ltv-112-za-rok-2016
c5f250... December 18, 2017, 12:01 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dovody-odmietnutia-hovoru-ltv-112-za-rok-2016
29c79a... October 25, 2017, 11:36 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ae6b44... March 31, 2017, 11:21 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dovody-odmietnutia-hovoru-ltv-112-za-rok-2016
76fb9c... March 31, 2017, 11:20 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dovody-odmietnutia-hovoru-ltv-112-za-rok-2016
843a32... March 31, 2017, 11:20 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt dovody-odmietnutia-hovoru-ltv-112-za-rok-2016
266477... March 31, 2017, 11:14 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky