History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
871fe5... August 8, 2017, 12:24 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-podla-priezvisk
2fd9d8... August 8, 2017, 12:22 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-podla-priezvisk
868285... August 8, 2017, 12:21 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-podla-priezvisk
f39116... August 8, 2017, 12:20 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-podla-priezvisk
108605... August 8, 2017, 12:18 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-podla-priezvisk
007140... August 8, 2017, 12:16 Mesto Prešov
4014de... May 10, 2017, 19:33 Mesto Prešov
68d015... May 8, 2017, 18:15 Mesto Prešov
a916d4... May 8, 2017, 18:08 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-podla-priezvisk
3a7b96... May 8, 2017, 18:07 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-podla-priezvisk
fd2e89... May 1, 2017, 18:17 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocet-obcanov-podla-priezvisk
16b01d... May 1, 2017, 18:15 Mesto Prešov