History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d2fc24... May 14, 2020, 12:11 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zriedkave-geneticke-a-dedicne-choroby
76a3a7... May 14, 2020, 12:10 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zriedkave-geneticke-a-dedicne-choroby
4191a2... May 14, 2020, 12:07 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava