History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
adeb46... October 14, 2019, 07:34 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt ep_2019_sk_tab02b
8b44ba... October 14, 2019, 07:34 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Vytvor objekt ep_2019_sk_tab02b