History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
5cfc51... November 22, 2018, 13:44 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-postovych-podnikov
9a5546... November 22, 2018, 13:29 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-postovych-podnikov
554fbc... November 22, 2018, 13:19 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-postovych-podnikov
c3934b... November 22, 2018, 13:17 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-postovych-podnikov
9a7506... November 22, 2018, 13:15 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
adc843... January 15, 2018, 13:06 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
b56e9e... January 8, 2018, 10:21 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
cf4bf0... January 2, 2018, 10:49 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-postovych-podnikov
782d17... January 2, 2018, 10:49 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-postovych-podnikov
246ce5... January 2, 2018, 10:47 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky