History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d042e0... December 19, 2017, 15:06 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt odrodova-skladba-vinohradov-v-malokarpatskej-vinohradnickej-oblasti
2c5917... December 19, 2017, 15:06 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt odrodova-skladba-vinohradov-v-malokarpatskej-vinohradnickej-oblasti
5f5098... December 19, 2017, 15:03 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt odrodova-skladba-vinohradov-v-malokarpatskej-vinohradnickej-oblasti
165517... December 11, 2017, 13:06 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave