History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
2cf5d7... September 26, 2018, 06:04 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt zoznam-vydanych-potvrdeni-o-skuske-bezpecnostneho-zamestnanca
9aa157... September 26, 2018, 06:04 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt zoznam-vydanych-potvrdeni-o-skuske-bezpecnostneho-zamestnanca
45f111... September 26, 2018, 06:02 Národný bezpečnostný úrad