History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d3e3aa... January 14, 2019, 11:48 Štátny veterinárny a potravinový ústav
5c7383... January 11, 2019, 11:23 Štátny veterinárny a potravinový ústav
7600f1... January 11, 2019, 11:13 Štátny veterinárny a potravinový ústav REST API: Aktualizovať objekt svpu-kapitalove-vydavky-2017
406a11... January 11, 2019, 11:12 Štátny veterinárny a potravinový ústav REST API: Aktualizovať objekt svpu-kapitalove-vydavky-2017
1f8596... January 11, 2019, 11:10 Štátny veterinárny a potravinový ústav