History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
bd448c... December 17, 2018, 12:18 Hydromeliorácie, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt hmz-majetok
3ed131... December 17, 2018, 12:17 Hydromeliorácie, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt hmz-majetok
c3423f... December 17, 2018, 12:16 Hydromeliorácie, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt hmz-majetok
7e6727... December 17, 2018, 12:15 Hydromeliorácie, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt hmz-majetok
0c40dd... December 17, 2018, 12:14 Hydromeliorácie, štátny podnik