History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
fa4efc... July 29, 2017, 07:40 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina REST API: Aktualizovať objekt http-www-ruvzza-sk-uradnew-regpotr-za-xml
cdc68f... July 29, 2017, 07:40 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina REST API: Aktualizovať objekt http-www-ruvzza-sk-uradnew-regpotr-za-xml
a2d628... July 29, 2017, 07:39 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina