History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
a3758b... June 8, 2021, 07:00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-hospodareni-v-podnikoch-potravinarskeho-priemysl
ea976f... June 8, 2021, 07:00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-hospodareni-v-podnikoch-potravinarskeho-priemysl
611137... January 7, 2020, 08:30 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-hospodareni-v-podnikoch-potravinarskeho-priemysl
126759... January 7, 2020, 08:29 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-hospodareni-v-podnikoch-potravinarskeho-priemysl
99858b... November 28, 2018, 10:52 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-hospodareni-v-podnikoch-potravinarskeho-priemysl
35d43b... November 28, 2018, 10:52 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-hospodareni-v-podnikoch-potravinarskeho-priemysl
4a3ca1... November 28, 2018, 10:50 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-hospodareni-v-podnikoch-potravinarskeho-priemysl
68c516... November 28, 2018, 10:49 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR