History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
200f6f... June 11, 2020, 09:29 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt spickova-hodinova-intenzita-dopravy-v-roku-2017
8c3e62... June 11, 2020, 09:27 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
e14154... June 11, 2020, 09:23 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt spickova-hodinova-intenzita-dopravy-v-roku-2017
8f3d12... June 11, 2020, 09:21 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt spickova-hodinova-intenzita-dopravy-v-roku-2017
14c400... June 11, 2020, 09:20 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
fbc7a7... December 19, 2018, 12:19 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt spickova-hodinova-intenzita-dopravy-v-roku-2017
3d6e65... December 19, 2018, 12:18 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt spickova-hodinova-intenzita-dopravy-v-roku-2017
2853c6... December 19, 2018, 12:17 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky