History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
e78c7e... April 2, 2019, 05:43 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt pre_2014_1kolo_tab05
59cc55... December 30, 2015, 15:52 migration-tool REST API: Vytvor objekt pre_2014_1kolo_tab05