History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d8c700... March 15, 2019, 11:05 Slovenská správa ciest REST API: Aktualizovať objekt celostatny-smerovy-dopravny-prieskum-vonkajsej-dopravy-v-sr
be10ab... March 15, 2019, 11:04 Slovenská správa ciest REST API: Aktualizovať objekt celostatny-smerovy-dopravny-prieskum-vonkajsej-dopravy-v-sr
94c76d... March 15, 2019, 11:02 Slovenská správa ciest