History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
befc1d... December 10, 2018, 12:01 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-open-source-uksup
8dd83b... December 10, 2018, 12:00 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-open-source-uksup
c52780... December 6, 2018, 08:44 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-open-source-uksup
a2540e... December 6, 2018, 08:43 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-open-source-uksup
494879... December 6, 2018, 08:39 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-open-source-uksup
6cda50... December 6, 2018, 08:35 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave