History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
cddf74... August 8, 2017, 11:56 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocehttp-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144017-5-1
0abad9... August 8, 2017, 11:55 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocehttp-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144017-5-1
b61674... August 8, 2017, 11:53 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocehttp-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144017-5-1
81c22e... August 8, 2017, 11:51 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocehttp-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144017-5-1
d8f001... August 8, 2017, 11:50 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocehttp-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144017-5-1
dada59... August 8, 2017, 11:48 Mesto Prešov
c08a6a... December 30, 2015, 15:44 migration-tool REST API: Vytvor objekt pocehttp-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144017-5-1