History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
adadde... February 8, 2021, 10:42 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
d3c0e3... February 8, 2021, 10:40 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
a716e2... April 28, 2020, 12:00 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
789677... April 28, 2020, 11:57 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
1abb28... April 28, 2020, 11:53 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
6af910... February 21, 2020, 08:34 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
e9aed7... February 21, 2020, 08:32 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
55580e... February 21, 2020, 08:30 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
e29b4f... February 21, 2020, 08:28 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
584e56... February 21, 2020, 08:26 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
8ddbcf... February 21, 2020, 08:24 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
025b5e... February 21, 2020, 08:22 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
4fa18f... February 21, 2020, 08:20 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
9dbb78... February 21, 2020, 08:18 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
0924f6... February 21, 2020, 08:16 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
44449a... February 21, 2020, 08:14 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
139eaa... February 21, 2020, 08:12 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
25f657... February 21, 2020, 08:10 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
a355e0... February 21, 2020, 08:08 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
f11fa0... February 21, 2020, 08:08 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
3cfc99... February 21, 2020, 08:06 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
e04418... February 21, 2020, 08:03 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
f0d2e9... February 21, 2020, 08:00 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
13fe86... February 21, 2020, 07:58 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
db2aed... February 21, 2020, 07:44 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
ad5488... February 21, 2020, 07:43 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
6d7d1d... February 21, 2020, 07:41 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
55f70b... February 21, 2020, 07:39 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
6bc361... February 21, 2020, 07:37 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
8df72b... February 21, 2020, 07:15 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
5a60ce... February 21, 2020, 07:13 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
4329a0... June 20, 2019, 13:11 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
0e15d8... June 20, 2019, 13:10 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicka-rocenka-slovenskej-republiky
c7cb66... June 20, 2019, 13:09 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava