History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d5b1d3... December 11, 2017, 12:42 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-1998-tab02
1b15c1... December 11, 2017, 12:41 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-1998-tab02
4fa165... December 11, 2017, 12:41 Štatistický úrad Slovenskej republiky