History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
a8d120... April 30, 2019, 12:28 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt cl010419
f15cd4... April 30, 2019, 12:28 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt cl010419
f83d4e... April 30, 2019, 12:28 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt cl010419
cbf451... April 30, 2019, 12:28 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt cl010419
049571... April 30, 2019, 12:28 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Vytvor objekt cl010419