History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
db51ea... December 14, 2018, 18:27 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt mesacne-vykazy-miezd-preddavkove-dane-za-platitelov-dane
caf291... December 14, 2018, 18:26 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt mesacne-vykazy-miezd-preddavkove-dane-za-platitelov-dane
1f26ba... December 14, 2018, 18:24 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt mesacne-vykazy-miezd-preddavkove-dane-za-platitelov-dane
bccd87... December 14, 2018, 18:22 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt mesacne-vykazy-miezd-preddavkove-dane-za-platitelov-dane
ab2b3c... December 11, 2018, 08:16 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave