History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
c45eb2... December 13, 2018, 09:09 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
d03e8e... December 13, 2018, 07:23 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-otvoreneho-softveru-statneho-podniku-agrokomplex
bd8415... December 13, 2018, 07:23 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
dc6010... December 7, 2017, 08:14 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
f98064... July 28, 2017, 12:16 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-otvoreneho-softveru-statneho-podniku-agrokomplex
bea054... July 28, 2017, 12:15 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-otvoreneho-softveru-statneho-podniku-agrokomplex
1baf0b... July 28, 2017, 12:15 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt zoznam-otvoreneho-softveru-statneho-podniku-agrokomplex
77e123... July 28, 2017, 12:13 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR