History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
195ac0... April 2, 2019, 05:32 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt kp0008ms
0f8634... December 30, 2015, 16:09 migration-tool REST API: Vytvor objekt kp0008ms