History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
7e0071... April 2, 2019, 05:42 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt oso_2014_tab14
684947... December 30, 2015, 15:56 migration-tool REST API: Vytvor objekt oso_2014_tab14