History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
9306aa... April 2, 2019, 05:43 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt pre_2004_2kolo_tab13
4f340b... December 30, 2015, 15:53 migration-tool REST API: Vytvor objekt pre_2004_2kolo_tab13