History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
962881... June 26, 2019, 11:09 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
522445... June 26, 2019, 11:02 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt vystupne-zostavy-z-rocny-vykaz-o-cinnosti-psychiatrickej-ambulancie-a-mz-sr-4-01
f9bcd3... June 26, 2019, 11:02 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt vystupne-zostavy-z-rocny-vykaz-o-cinnosti-psychiatrickej-ambulancie-a-mz-sr-4-01
0d4fcb... June 26, 2019, 11:00 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava