History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
0ae119... April 2, 2019, 05:53 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt tab_8
4fa501... December 30, 2015, 15:25 migration-tool REST API: Vytvor objekt tab_8