History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
c2ae02... February 20, 2020, 08:44 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
c74632... February 19, 2020, 14:20 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
86de78... July 19, 2019, 07:20 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicke-povolanie
17432a... June 20, 2019, 08:31 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicke-povolanie
cc6dc6... June 20, 2019, 08:30 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt zdravotnicke-povolanie
8df716... June 20, 2019, 08:29 Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava