History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
5d56b6... April 18, 2018, 08:18 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-ruvz-vranov-nad-toplou
9ea808... April 18, 2018, 08:14 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-ruvz-vranov-nad-toplou
77c97b... April 18, 2018, 08:08 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-ruvz-vranov-nad-toplou
9e5381... April 18, 2018, 08:07 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-ruvz-vranov-nad-toplou
565858... April 18, 2018, 07:50 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-ruvz-vranov-nad-toplou
9e4c23... April 18, 2018, 07:23 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou