History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
7d8371... April 1, 2019, 14:20 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt dan-z-pridanej-hodnoty-podla-s-7-zakona-o-dph
d96b8b... April 1, 2019, 14:19 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt dan-z-pridanej-hodnoty-podla-s-7-zakona-o-dph
ce9c31... April 1, 2019, 14:16 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt dan-z-pridanej-hodnoty-podla-s-7-zakona-o-dph
2dec8e... April 1, 2019, 14:13 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt dan-z-pridanej-hodnoty-podla-s-7-zakona-o-dph
5a4efe... April 1, 2019, 14:11 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt dan-z-pridanej-hodnoty-podla-s-7-zakona-o-dph
0f75cb... April 1, 2019, 14:08 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt dan-z-pridanej-hodnoty-podla-s-7-zakona-o-dph
04c940... April 1, 2019, 14:06 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt dan-z-pridanej-hodnoty-podla-s-7-zakona-o-dph
989614... April 1, 2019, 14:04 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt dan-z-pridanej-hodnoty-podla-s-7-zakona-o-dph
e47570... April 1, 2019, 14:02 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt dan-z-pridanej-hodnoty-podla-s-7-zakona-o-dph
dafc49... April 1, 2019, 14:01 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt dan-z-pridanej-hodnoty-podla-s-7-zakona-o-dph
dc0571... April 1, 2019, 13:59 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt dan-z-pridanej-hodnoty-podla-s-7-zakona-o-dph
c2daa8... April 1, 2019, 12:47 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave