History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
295aac... April 2, 2019, 05:28 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab17-csv
514d1d... June 8, 2016, 09:46 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab17-csv
dc45c3... June 8, 2016, 09:44 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab17-csv
7cdc5d... June 8, 2016, 09:38 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab17-csv
212547... June 8, 2016, 09:34 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab17-csv
da9f49... June 8, 2016, 09:32 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab17-csv
abecf5... June 8, 2016, 09:31 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab17-csv
7c5f79... June 8, 2016, 09:28 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab17-csv
0b3fc4... June 8, 2016, 09:24 Štatistický úrad Slovenskej republiky