History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
bbf368... July 4, 2022, 10:46 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-prvy-polrok-2022
39abcd... July 4, 2022, 10:45 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-prvy-polrok-2022
097246... July 4, 2022, 10:43 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec