History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d719a5... April 2, 2019, 05:45 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt fyzicke-osoby-podnikatelia-podla-pravnych-foriem-za-obce-sr-og3007rr
44e665... December 30, 2015, 15:45 migration-tool REST API: Vytvor objekt fyzicke-osoby-podnikatelia-podla-pravnych-foriem-za-obce-sr-og3007rr