History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
b5bb19... June 5, 2020, 09:30 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-ruvz-roznava
c25232... June 5, 2020, 09:29 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-ruvz-roznava
24a5e4... June 5, 2020, 09:27 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-ruvz-roznava
e12710... June 5, 2020, 09:26 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-ruvz-roznava
6bcc87... June 5, 2020, 09:24 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-ruvz-roznava
ac6d85... June 5, 2020, 09:14 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-ruvz-roznava
932556... May 22, 2020, 08:38 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-ruvz-roznava
e0a903... May 22, 2020, 08:34 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava