History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
a1c802... December 14, 2018, 12:16 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok
9337f9... December 14, 2018, 12:15 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok
3f92af... December 14, 2018, 12:15 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok
682ab9... December 14, 2018, 12:13 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR