History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
375c5f... August 9, 2017, 12:13 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt statistika-poctu-psov-v-meste-presov-podla-ulic-k-aktualnemu-datumu
56e48e... August 9, 2017, 12:11 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt statistika-poctu-psov-v-meste-presov-podla-ulic-k-aktualnemu-datumu
ccf84d... August 9, 2017, 12:10 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt statistika-poctu-psov-v-meste-presov-podla-ulic-k-aktualnemu-datumu
e9dc2e... August 9, 2017, 12:08 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt statistika-poctu-psov-v-meste-presov-podla-ulic-k-aktualnemu-datumu
87c8c1... August 9, 2017, 12:07 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt statistika-poctu-psov-v-meste-presov-podla-ulic-k-aktualnemu-datumu
a0a4af... August 9, 2017, 12:06 Mesto Prešov
8e9a8d... December 30, 2015, 15:24 migration-tool REST API: Vytvor objekt statistika-poctu-psov-v-meste-presov-podla-ulic-k-aktualnemu-datumu