History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
828ddc... January 17, 2019, 12:54 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-sprostredkovatelov-na-riesenie-kolektivnych-sporov
48a9d1... January 17, 2019, 12:51 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-sprostredkovatelov-na-riesenie-kolektivnych-sporov
a00392... January 17, 2019, 12:50 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-sprostredkovatelov-na-riesenie-kolektivnych-sporov
e60cc6... January 17, 2019, 12:45 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt register-sprostredkovatelov-na-riesenie-kolektivnych-sporov
28b1f1... January 17, 2019, 12:43 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky