History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
f22133... April 2, 2019, 05:28 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt pocet-a-podiel-platnych-hlasov-odovzdanych-pre-kandidatov-na-predsedov-podla-samospravnych-krajov
bd53ed... May 29, 2018, 07:13 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt pocet-a-podiel-platnych-hlasov-odovzdanych-pre-kandidatov-na-predsedov-podla-samospravnych-krajov
7fda1a... May 29, 2018, 07:13 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt pocet-a-podiel-platnych-hlasov-odovzdanych-pre-kandidatov-na-predsedov-podla-samospravnych-krajov
e7ccd9... May 29, 2018, 07:12 Štatistický úrad Slovenskej republiky