History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
e7834c... November 23, 2017, 16:32 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt otvoreny-softver-nbu
a13f98... November 23, 2017, 16:26 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt otvoreny-softver-nbu
231aca... November 23, 2017, 16:25 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt otvoreny-softver-nbu
723c3f... November 23, 2017, 16:20 Národný bezpečnostný úrad