History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
c9c8d7... November 3, 2021, 09:34 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
2cd154... November 3, 2021, 09:26 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
6cf6aa... September 13, 2021, 14:06 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
6a3fdf... September 13, 2021, 14:06 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
221ea1... August 5, 2021, 12:46 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
98330f... August 5, 2021, 12:45 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
0ed736... July 9, 2021, 09:07 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
c86fbd... July 9, 2021, 09:07 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
362189... June 1, 2021, 09:30 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
7575f7... June 1, 2021, 09:30 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
a468bd... April 8, 2021, 10:54 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
6ac5ac... April 8, 2021, 10:54 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
79df01... March 1, 2021, 11:04 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
5bbda8... March 1, 2021, 11:03 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
2c4ef2... February 4, 2021, 12:47 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
87de50... February 4, 2021, 12:47 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
ca22bf... January 18, 2021, 14:40 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
b79046... January 18, 2021, 14:40 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
17873c... November 5, 2020, 15:11 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
4f71e9... November 5, 2020, 15:10 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
6e355a... October 15, 2020, 11:28 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
aecb4a... October 15, 2020, 11:28 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
987045... September 9, 2020, 12:42 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
763dde... September 9, 2020, 12:40 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
f87e10... September 9, 2020, 12:38 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
a0b398... August 4, 2020, 12:56 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
5665db... August 4, 2020, 12:55 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
dcfbd9... July 17, 2020, 12:10 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
d24b22... July 17, 2020, 12:09 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
7511cc... June 1, 2020, 07:13 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
f6ba36... June 1, 2020, 07:11 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
e757f1... May 11, 2020, 12:43 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
1605ae... May 11, 2020, 12:42 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
a91fe2... April 2, 2020, 18:05 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
edc30f... April 2, 2020, 18:04 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
d635f1... March 6, 2020, 13:03 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
597501... March 6, 2020, 13:03 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
aff358... February 5, 2020, 14:40 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
717ca0... February 5, 2020, 14:30 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
e3702e... January 2, 2020, 14:30 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
f614b6... January 2, 2020, 14:28 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
4b777e... December 12, 2019, 14:01 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
306d5a... December 12, 2019, 14:01 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
52d841... October 7, 2019, 15:25 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
374f7e... October 7, 2019, 15:06 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
44f02a... September 5, 2019, 13:56 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
68c5b8... September 5, 2019, 13:48 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
48524c... August 7, 2019, 07:45 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
7f9a19... August 7, 2019, 07:43 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
8a7129... July 3, 2019, 14:30 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
258e54... July 3, 2019, 14:26 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
216265... June 11, 2019, 14:23 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
5bdb16... June 11, 2019, 14:21 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
a43c20... May 7, 2019, 11:55 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
6c6663... May 7, 2019, 11:52 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
9a9325... January 18, 2018, 09:10 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
5e5ad1... January 18, 2018, 09:09 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
ba398e... December 11, 2017, 11:39 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
cec6ef... December 11, 2017, 11:39 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
5f7836... November 13, 2017, 09:51 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
46eb7c... November 13, 2017, 09:48 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
9d2309... November 13, 2017, 09:48 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam
85ca56... November 13, 2017, 09:43 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby