History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
c32988... April 2, 2019, 05:53 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt tab_1
13f5d5... December 30, 2015, 15:25 migration-tool REST API: Vytvor objekt tab_1