History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
08ebc8... September 26, 2018, 06:06 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt certifikovane-prostriedky-mzp-a-tzp
08b42a... September 26, 2018, 06:06 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt certifikovane-prostriedky-mzp-a-tzp
90a21e... September 26, 2018, 06:05 Národný bezpečnostný úrad