History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
6000d7... September 28, 2022, 19:27 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt otvorene-zdrojove-kody-isvs-2022-09-28
1cd8eb... September 28, 2022, 19:26 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt otvorene-zdrojove-kody-isvs-2022-09-28
6195da... September 28, 2022, 19:24 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt otvorene-zdrojove-kody-isvs-2022-09-28
aa82fb... September 28, 2022, 19:22 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky