History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
e8ed10... April 28, 2017, 09:26 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-huby-bb
5f4854... April 28, 2017, 09:24 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-huby-bb
a397c2... April 28, 2017, 09:22 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica