History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
1dbcc4... December 14, 2018, 12:41 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt rozpoctove-opatrenia1
7394a0... December 14, 2018, 12:40 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt rozpoctove-opatrenia1
7d3994... December 14, 2018, 12:39 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave