History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
106089... September 26, 2018, 05:57 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt medzinarodne-dohody-o-vzajomnej-ochrane-utajovanych-skutocnosti
95340e... September 26, 2018, 05:57 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt medzinarodne-dohody-o-vzajomnej-ochrane-utajovanych-skutocnosti
f11558... September 26, 2018, 05:54 Národný bezpečnostný úrad