History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
070a5e... March 13, 2019, 14:20 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-ii-polrok-2017
5c95a8... March 13, 2019, 14:19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-ii-polrok-2017
ac2e0f... March 13, 2019, 14:15 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši