History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
3cd9a3... December 13, 2018, 09:07 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
ef031d... December 13, 2018, 07:16 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt otvoreny-softver-open-source-software-vyuzivany-v-statnom-podniku-lesy-slovenskej-republiky
79749f... December 13, 2018, 07:16 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a87904... December 7, 2017, 08:16 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3a0eec... December 7, 2017, 08:12 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
518b53... July 31, 2017, 05:45 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt otvoreny-softver-open-source-software-vyuzivany-v-statnom-podniku-lesy-slovenskej-republiky
147ac2... July 31, 2017, 05:44 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt otvoreny-softver-open-source-software-vyuzivany-v-statnom-podniku-lesy-slovenskej-republiky
f3dd59... July 31, 2017, 05:43 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR